loader image

Prawa autorskie to dziś wyjątkowo popularny temat, poruszany przez osoby z różnych dziedzin gospodarki. Szczególnie głośną sprawą są dziś prawa autorskie wykorzystywane w internecie. Ze względu na coraz większą ilość osób korzystających z sieci, treści znajdujące się w niej posiadają specjalne zasady, na których mogą być udostępniane oraz wykorzystywane przez innych. Prawa autorskie to kwestia, która powinna w szczególności interesować osoby pracujące w branży freelancerskiej, gdyż wykorzystywane przez nich treści takie jak pliki muzyczne, zdjęcia, czy dokumenty tekstowe mogą być objęte właśnie tą gałęzią prawa cywilnego. Oczywiście działa to również w drugą stronę – nikt nie może wykorzystywać utworów stworzonych przez Ciebie bez Twojej zgody. Jeśli więc chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym zespole norm prawnych, przeczytaj nasz blog – “Prawa autorskie, czyli o czym powinien wiedzieć freelancer i zobacz jak nie narazić się na złamanie przepisów.

Czym jest utwór?

Mówiąc o prawie autorskim nie można zapominać o zdefiniowaniu tego czym jest utwór. Pojęcie to oznacza każdy przejaw działalności twórczej pojedynczej osoby. Do przedmiotów objętych zasadami prawa autorskiego (zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim) należą w szczególności utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi oraz znakami graficznymi – należą do nich m.in. teksty literackie, publicystyczne, naukowe, pliki kartograficzne oraz programy komputerowe. Wiedzieć o tym powinien każdy kto zamierza rozpocząć pracę jako freelancer.

Prawa autorskie za granicą

Warto również zadać sobie pytanie czy ochrona praw autorskich w Polsce jest taka sama jak w innych krajach. Jest to dość ważna kwestia, gdyż tzw. wolni strzelcy często korzystają z treści zamieszczonych na zagranicznych portalach internetowych. Przepisy polskiej ustawy o prawie autorskim stosuje się nie tylko do polskich utworów, ale także do utworów, które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów. Jednym z najważniejszych spisów tego rodzaju, który ma podstawowe znaczenie w przyznaniu ochrony dla większości utworów powstałych za granicą jest konwencja berneńska zawierająca zbiór zasad o ochronie dzieł literackich i artystycznych, podpisana 9 września 1886 roku. Jeśli więc kraj z, którego pochodzi dany utwór podpisał tę umowę, to z zgodnie z nią będzie on korzystać z ochrony na terytorium Polski.

Wykorzystywanie cudzych utworów

Praca freelancera nierzadko polega na prowadzeniu własnej strony lub stron internetowych, na których zamieszcza treści różnego rodzaju. Nasuwa się więc pytanie czy może on umieszczać tam również cudze utwory? Tutaj sprawa jest nieco złożona. Jeśli np. chcielibyśmy wykorzystać w autorskim filmie muzykę chronioną prawem autorskim, a następnie umieścić go na naszej stronie, nie możemy tego zrobić bez zgody autora owej ścieżki dźwiękowej. W przeciwnym razie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Niemniej jednak, jeśli np. chcemy wykorzystać w naszym wideo utwór nieżyjącego już od kilkudziesięciu lat autora, możemy to zrobić bez zgody, pod warunkiem, że utwór ten naszą artystyczną wersją oryginału.

 

Podsumowując, dzięki wiedzy zawartej w powyższym blogu, żaden freelancer nie będzie musiał martwić się o niewłaściwie wykorzystanie cudzych treści zamieszczonych w internecie. Jest to szczególnie ważne, zwłaszcza podczas rozpoczynania swojej przygody z pracą na własną rękę.